Workshops

Mer än bara en mässa

Spira Nätverksmässa är mer än bara en mässa. Därför kommer vi jobba hårt för att några av utställarna ska hålla i intressanta workshops och föreläsningar om allt från hur man får sitt första jobb till hur man utvecklar en idé till ett konkret projekt. En workshop kan ske i större eller mindre grupp och är ett perfekt sätt för utställaren att ytterligare visa upp sig för studenterna, men framför allt givande för studenten som får chansen att knyta an sina studier till vad som kan hända på en arbetsplats.

I år har vi möjligheten att erbjuda inspirerande workshops med flera olika företag. Dessa kommer att hållas i salar i anknytning till Kafé Haga och det är först till kvarn som gäller, så se till att va på tårna!

 

PwC ger en inblick i ett av Sveriges ledande företag

Vår huvudsponsor PwC kommer under den stora dagen hålla i två stycken mini-seminarium. Idag är PwC Sveriges största och ledande företag när det gäller revision, redovisning och rådgivning. Gå på ett seminarium för att få veta mer om PwC:s verksamhet och kommunal revision och rådgivning.

Tid: 11.00 samt 14.00

 

Fackförbundet ST – Karriär i staten

Hur ser den statliga arbetsmarknaden ut just nu och hur ser prognosen ut för de kommande åren? Vad för egenskaper letar en arbetsgivare efter? Fackförbundet ST kommer hålla en föreläsning med tema ”karriär i staten” med hög relevans för en samhällsvetarstudent.

Tid: 13.00

Oxford research – Knowledge for a better society

Oxford Reaserch kommer under Spira hålla en föreläsning om vad det innebär att arbeta med samhällsvetenskaplig utredning och analys i privat sektor. Presentationen ger en ökad förståelse för hur samhällsvetar-studenter kan använda de färdigheter som de tillgodogör sig genom sin utbildning. 

Tid: 11.00

 

Academic Work – framtidens jobbmöjligheter

Academic Work kommer till Spira Nätverksmässa för att prata om framtidens jobbmöjligheter. Som student är det ofta svårt att förställa sig hur man ska ta sig dit man vill vara i framtiden. Academic Work ger tips och inspiration om hur man tar sig dit, hur man skriver CV och hur du som samhällsvetare tar vara på de möjligheter som finns framför dig.

Tid: 13.00

 

Nämndemansgården – alkohol och droger på arbetsplatsen

Nämndemansgården är Skandinaviens ledande behandlingsföretag för beroende. En miljon människor har mer eller mindre problem med alkohol och droger de finns idag på våra arbetsplatser. De allra flesta får ingen hjälp alls, endast tre procent av de som har problem erbjuds hjälp. Nämndemansgården kommer hålla i en föreläsning och tala om hur man arbetar med alkohol och drogproblematik på arbetsplatsen.

Alkohol och droger på jobbet är ett allvarligt problem som är svårt att se, förstå och hantera. Föreläsningar kommer utgå fåra frågor som: Är alkohol och droger ett problem på jobbet? Hur ser man det? Vad gör man?

Tid: 14.00